“Ako je sve na ovom  svijetu nesigurno, majčina ljubav to nije”,  James Joyce.